TU Delft: Technische Informatica (WO)

TU Delft: Technische Informatica (WO)

De opleiding Technische Informatica aan de TU Delft is een driejarige universitaire opleiding die zich focust op programmeren. De opleiding bestaat uit major vakken als mede keuzevakken en minoren. Leerlijnen richten zich op wiskunde en modellen, fundamentele informatica, software development fundamentals, computersystemen, informatie systemen en intelligente systemen. De opleiding bestaat uit hoorcolleges, instructiecolleges, projecten (groepsverband) en zelfstudie.

De studie is een brede opleiding die zich gedeeltelijk richt op game development. Bij TU Delft heeft men de mogelijkheid meer uitdaging te verkrijgen door middel van het honours programme en dreamteams projecten, of topsport te combineren met de opleiding. Daarbij kan men studiedelen in het buitenland volgen en kan men doorstromen naar een master.

Studieprogramma

Ieder leerjaar van de opleiding Technische Informatica is opgedeeld in 4 kwartalen, bestaande uit verplichte vakken en/of keuzevakken. Per kwartaal worden maximaal 3 vakken besproken.

Leerjaar 1 – Het eerste leerjaar bestaat volledig uit verplichte vakken van de leerlijnen. Dit betreffen de vakken:

 • Redeneren en Logica
 • Computerorganisatie
 • Objectgeoriënteerd Programmeren
 • Calculus
 • Web- en Database Technologie
 • Objectgeoriënteerd Programmeren Project
 • Lineaire Algebra
 • Logic Based Artificial Intelligence
 • Algoritmen en Datastructuren
 • Computer Graphics
 • Project Multi Agent Systemen
 • Softwarekwaliteit en Testen

Leerjaar 2 – Het tweede leerjaar betreft verplichte vakken en drie keuzevakken. Het programma betreft:

 • Kansrekening en Statistiek
 • Software Engineering Methods
 • Keuzevak 1:  Signaalverwerking, Digitale Systemen of Computer Intelligence
 • Algoritmiek
 • Informatie en Datamodellering
 • Keuzevak 2:  Beeldverwerking, Embedded Software of Big Data Processing
 • Concepten van Programmeertalen
 • Computernetwerken
 • Keuzevak 3:  Multimedia Analyse, Operating Systems of Datamining
 • Automaten, Talen en Berekenbaarheid
 • Contextproject

Leerjaar 3 – Het derde leerjaar betreft een minor van 2 kwartalen, verplichte vakken en het afstudeerproject. Het programma is als volgt:

 • Minor
 • Complexiteitstheorie
 • Informatietechnologie en Waarden
 • Bachelor Seminarium
 • Bachelor Afstudeerproject

Carrièremogelijkheden

Na afronding van de opleiding Technische Informatica is men breed inzetbaar. Hierbij valt te denken aan functies als software developer of engineer, graphics specialist, systeem analist, innovatie of project manager, interactieve media developer, game developer, IT consultant en dergelijke. 

Terug naar overzicht