Deltion College: Game Developer (MBO)

Deltion College: Game Developer (MBO)

De opleiding Game Developer aan het Deltion College is een 4 jarige MBO opleiding gericht op het ontwerpen en integreren van een volwaardige game. Het betreft een beroepsopleidende leerweg (BOL), wat inhoudt dat men gedurende het tweede, derde en vierde leerjaar praktijkervaring opdoet in de Game Lab's van de opleiding en tweemaal een half jaar stage loopt.

Studieopbouw

De opleiding bestaat uit 3 delen: het basisdeel, het profieldeel en de keuzeonderdelen. Gedurende het eerste jaar vergaart men alle basiskennis betreffende het maken van een game. De opvolgende jaren wordt er specifieker ingegaan op de bezigheden van een game developer. Onderwerpen die zoal aan bod komen zijn: programmeren in één of meerdere talen, game engines, integreren van game onderdelen in een game engine, visualiseren van ideeën naar concept, geschiedenis film en games en animatie. 

Naast de opleiding specifieke studie onderdelen wordt er ook aandacht besteed aan loopbaan en burgerschap, Nederlands, rekenen, Engels en sport. Verder heeft men keuze uit verschillende keuzevakken om kennis en vaardigheden te verbreden of verdiepen. Deze worden kenbaar gemaakt bij de aanvang van het studiejaar.

Doorstuderen en Carrièremogelijkheden

Na afronding van de opleiding is het mogelijk door te studeren aan het HKU, het NHTV en andere game opleidingen in Nederland en het buitenland. Is men tevreden met het verkregen diploma, dan kan men ook direct aan de slag als game developer of game designer bij de vele bedrijven in de game industrie.

Terug naar overzicht